ASF Cool Kids Program Angstprogram - Arbejdshæfte for børn

Cool Kids Angstprogram for børn – tilpasset børn med autismespektrumforstyrrelse (Cool Kids ASF) er udviklet til børn mellem 7 og 12 år. Denne tilpasning af det oprindelige program fokuserer på at lære børn med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) og deres forældre bedre måder at håndtere angst på. Den aktuelle version er bedst egnet til børn, som er højt-fungerende (dvs. normalt begavede).

Cool Kids ASF programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Programmet omfatter afspændingsøvelser, kognitiv omstrukturering, gradueret eksponering, forældretræning samt socialfærdighedstræning og assertion.

OBS: Dette er første version af Cool Kids ASF manualen. 2. udgave kan også købes her på webshoppen - nu kaldet Cool Kids/Chilled AST - Autisme Spektrum Tilpasset.

150,00 kr
In stock
Yderligere information
Forfatter Ann Chalfant, Heidi Lyneham, Ronald Rapee og Louisa Carroll

Cool Kids ASF programmet er oprindeligt udviklet af Ann Chalfant, Heidi Lyneham, Ron Rapee og Louisa Carroll på Centre For Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien og er en videreudvikling og tilpasning af det oprindelige Cool Kids program.

De forskellige moduler er oversat og bearbejdet til dansk af Nina Rask Stenhøj, Monica Adelheid Ambo & Mikael Thastum, CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge i samarbejde med Tina Røndrup Kilburn, Katie Powell og Merete Juul Sørensen, afsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov.

Cool Kids Angstprogram for børn – tilpasset børn med autismespektrumforstyrrelse (Cool Kids ASF) er udviklet til børn mellem 7 og 12 år. Denne tilpasning af det oprindelige program fokuserer på at lære børn med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) og deres forældre bedre måder at håndtere angst på. Den aktuelle version er bedst egnet til børn, som er højt-fungerende (dvs. normalt begavede).

Programmet kan anvendes i gruppebehandling såvel som i individuel behandling. Det empiriske grundlag for programmet stammer fra forskning, som anvender gruppebehandling (f.eks. Chalfant, Rapee & Carroll, 2006), men programmet er også anvendt med succes i individuel behandling.

Cool Kids ASF programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Programmet omfatter afspændingsøvelser, kognitiv omstrukturering, gradueret eksponering, forældretræning samt socialfærdighedstræning og assertion. Hver metode er udviklet med henblik på at tackle de centrale faktorer, som ifølge forskningen er med til at vedligeholde problematisk angst hos børn med en autismespektrumforstyrrelse.

Til programmet er der et arbejdshæfte til børnene og et arbejdshæfte til forældrene, der indeholder materiale til hver af de 12 sessioner samt øvelser, der skal udføres hjemme.

Der er desuden en terapeutmanual, der i detaljer beskriver, hvordan hver enkelt session udøves.

Denne terapeutmanual forudsætter, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsteori samt træning i de basale terapeutiske teknikker, der kræves for at kunne arbejde med børn og familier. Manualen forudsætter ligeledes kendskab til ASF, herunder kernevanskelighederne hos børn med ASF, de vigtigste udløsende faktorer for angst i denne population, deres tænkning og indlæringsstil samt evidensbaserede tilgange til at understøtte deres indlæringsvanskeligheder ved brug af visuelle hjælpemidler.

Cool Kids ASF angstbehandlingsprogram består af:

  • 1 terapeutmanual
  • 1 arbejdshæfte til forældrene
  • 1 arbejdshæfte til barnet