Back2School - Svensk

Manual för hantering av barn med oroande skolfrånvaro

Pris exkl. moms: 340 danska kronor.

€56.66
In stock
More Information
Author Mikael Thastum, Kristian Bech Arendt og Christina Magni Kjerholt

Back2School är en systematisk insats för barn med bekymmersam skolfrånvaro. Insatsen är detaljerat beskriven i "Back2School - Handbok för behandling av barn med oroande skolfrånvaro".

Handboken är en genomgående reviderad och utökad version av den handbok som användes i en lottningsexperiment där vi undersökte effekten av Back2School-insatsen jämfört med kommunens vanliga insats. I lottningsexperimentet användes Back2School RCT-handboken tillsammans med Mind My Mind-handboken. I den reviderade handboken har evidensbaserade metoder för behandling av ångest, depression och beteendeproblem integrerats i handboken, vilket gör att den kan användas självständigt.