Kundeservice

 

Hovedområde

Institut/afdeling

Mailadresse

Arts

AU webshop, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

webshop.edu@au.dk

 

AU webshop, Kommunikation og Kultur, Institut for

webshop.cc@au.dk

 

AU webshop, Kultur og Samfund, Institut for

webshop.cas@au.dk

 

AU webshop, Administrationscenter Arts

webshop.arts@au.dk

     

BSS

AU Webshop, Forretningsudvikling og Teknologi, Institut for

webshop.btech@au.dk

 

AU Webshop, Juridisk Institut

webshop.law@au.dk

 

AU Webshop, Psykologisk Institut

webshop.psy@au.dk

 

AU Webshop, Statskundskab, Institut for

webshop.ps@au.dk

 

AU Webshop, Virksomhedsledelse, Institut for

webshop.mgmt@au.dk

 

AU Webshop, Økonomi, Institut for

webshop.econ@au.dk

 

AU Webshop, Administrationscenter Aarhus BSS

webshop.bss@au.dk

     

Fællesadministrationen

AU Webshop, AU Forskning og Eksterne Relationer

webshop.aufe@au.dk

 

AU Webshop, AU IT

webshop.auit@au.dk

 

AU Webshop, AU HR

webshop.auhr@au.dk

 

AU Webshop, AU Uddannelse

webshop.auudd@au.dk

 

AU Webshop, AU Bygninger

webshop.okobyg@au.dk

 

AU Webshop, Universitetsledelsens Stab

webshop.auus@au.dk

 

AU Webshop, Erhverv og innovation

webshop.eogi@au.dk

  AU Webshop, Aarhus institute of Advanced Studies (AIAS)

webshop.aias@au.dk

 

AU Webshop, Edu-IT Hub webshop.eduithub@au.dk

 

AU Webshop, Sino-Danish Center (SDC) webshop.sdc@au.dk

 

AU Webshop, Universitetspædagogisk center webshop.upc@au.dk
     

Health

AU webshop, Biomedicin, Institut for

webshop.biomed@au.dk

 

AU Webshop, Folkesundhed, Institut for

webshop.ph@au.dk

 

AU Webshop, Klinisk Medicin, Institut for

webshop.clin@au.dk

 

AU Webshop, Odontologi og Oral Sundhed, Institut for

webshop.dent@u.dk

 

AU Webshop, Retsmedicin, Institut for

webshop.forens@au.dk

 

AU Webshop, Administrationscenter Health

webshop.health@au.dk

  AU Webshop, Medicinerhuset

webshop.mrkontor@au.dk

     

Nat

AU Webshop, Biologi, Institut for

webshop.bio@au.dk

 

AU Webshop, Datalogi, Institut for

webshop.cs@au.dk

 

AU Webshop, Fysik og Astronomi, Institut for

webshop.phys@au.dk

 

Au Webshop, Geoscience, Institut for

webshop.geo@au.dk

 

AU Webshop, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)

webshop.inano@au.dk

 

AU Webshop, Kemi, Institut for

webshop.chem@au.dk

 

AU Webshop, Matematik, Institut for

webshop.math@au.dk

 

AU Webshop, Molekylærbiologi og Genetik, Institut for

webshop.mbg@au.dk

 

AU Webshop, Administrationscenter Nat

webshop.natsci@au.dk

     

Tech

AU Webshop, Agroøkologi, Institut for

webshop.agro@au.dk

 

AU Webshop, Bioscience, Institut for

webshop.bios@au.dk

 

AU Webshop, Fødevarer, Institut for

webshop.food@au.dk

 

AU Webshop, Husdyrvidenskab, Institut for

webshop.anis@au.dk

 

AU Webshop, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

webshop.ase@au.dk

 

AU Webshop, Ingeniørvidenskab, Institut for

webshop.eng@au.dk

 

AU Webshop, Miljøvidenskab, Institut for

webshop.envs@au.dk

 

AU Webshop, Administrationscenter Tech

webshop.techsci@au.dk

 

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)

webshop.qgg@au.dk

  ICROFS Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

webshop.icrofs@au.dk

 

Tech MPE Inst. for Mekanik webshop.mpe@au.dk

 

AU Webshop, Tech BCE Inst. for Bio- og Kemiteknologi webshop.bce@au.dk

 

AU Webshop, Tech CAE Inst. for Byggeri og Bygningsdesign webshop.cae@au.dk

 

AU Webshop, Tech ECE Inst. for Elektro- og Computerteknologi webshop.ece@au.dk