Cool Kids Chilled Angstprogram - Arbejdshæfte til forældre, 2. udgave

NYHED: 2. udgave

Cool Kids/Chilled er et videnskabeligt afprøvet kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser. Programmet omfatter kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, reaktionshindring, adfærdseksperimenter, forældretræning og færdighedstræning på områder som f.eks. assertion og stresshåndtering.

Programmet fokuserer på at lære børn, unge og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab.

Cool Kids programmet er egnet til børn i alderen 7-12 år.

Chilled programmet er egnet til unge i alderen 13-17 år.

€20.00
In stock
More Information
Author Rapee R.M., Lyneham H.J., Hudson J.L., Wutrich V.M., Kangas M., Schniering C.A. & Wignall A.

Cool Kids/Chilled programmet er oprindeligt udviklet af Ron Rapee, Heidi Lyneham, Carolyn Schniering, Viviana Wuthrich, Maree Abbott, Jennifer Hudson og Ann Wignall på Centre For Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien. De forskellige moduler er i forbindelse med forskningsprojekter oversat og bearbejdet til dansk af Mikael Thastum og andre medarbejdere på CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge. Programmet består af flere versioner til brug for forskellige aldersgrupper og i forskellige formater, som beskrevet nedenfor.

Cool Kids/Chilled er et videnskabeligt afprøvet kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser. Programmet omfatter kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, reaktionshindring, adfærdseksperimenter, forældretræning og færdighedstræning på områder som f.eks. assertion og stresshåndtering. Hver teknik er udviklet med henblik på at kunne tackle de centrale faktorer, som ifølge forskningen er med til at opretholde problematisk angst. Programmet fokuserer på at lære børn, unge og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab.

Cool Kids programmet er egnet til børn i alderen 7-12 år. Chilled programmet er egnet til unge i alderen 13-17 år.

Til hvert program er der et arbejdshæfte til børnene/de unge og et arbejdshæfte til forældrene, der indeholder materiale til hver af de 10 sessioner samt hjemmeopgaver.

Der er desuden en terapeutmanual, der i detaljer beskriver, hvordan hver enkelt session udøves. Brug af manualen forudsætter, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsteori og træning i de terapeutiske teknikker, der kræves for at kunne arbejde med børn, unge og familier. I terapeutmanualen findes instruktioner til såvel Cool Kids som Chilled programmerne.

Cool Kids/Chilled angstbehandlingsprogram (2. udgave) består af:

  • 1 terapeutmanual (dækker både Cool Kids og Chilled programmet)
  • 1 arbejdshæfte til forældrene (dækker både Cool Kids og Chilled programmet)
  • 1 arbejdshæfte til barnet
  • 1 arbejdshæfte til den unge