Cool Kids Chilled AST - Autisme Spektrum Tilpasset - Terapeutmanual

2. udgave

Denne terapeutmanual passer både til Cool Kids AST arbejdshæfte til børn og Chilled AST arbejdshæfte til unge.

€20.00
In stock
More Information
Author Lyneham H.J., Chalfant A., Kilburn T.R. & Rapee R.M.

Cool Kids® programserien har som overordnet formål at hjælpe børn og unge med at håndtere angst og de dermed relaterede problemer. Serien består af en række specifikke programmer, der hver især omhandler forskellige problemstillinger, målgrupper eller måder at administrere programmet på. Dette Cool Kids (Chilled) Autisme Spektrum Tilpasset (AST) angstprogram er en tilpasning af det oprindelige program og fokuserer på at undervise børn (sammen med deres forældre), der befinder sig på autismespektrummet, bedre måder at håndtere angst på. Programmet er velegnet til børn, der kan deltage aktivt i terapisessioner og er også, med succes, blevet brugt til børn, der har andre indlæringsforstyrrelser eller læsevanskeligheder, hvor en konkret indlæringsmetode vil være mere gavnlig.

Cool Kids (Chilled) AST programmet er baseret på kognitiv adfærdsteori og indeholder delkomponenter som fx afslapningsøvelser, kognitiv omstrukturering, gradueret eksponering, samt forældretræning. Hvert komponent er udviklet til at tage hånd om de centrale faktorer, som ifølge forskningen er medvirkende til at vedligeholde problematisk angst hos børn og unge.

Cool Kids (Chilled) AST angstprogrammet består af et arbejdshæfte til barnet (Cool Kids AST)/den unge (Chilled AST) og et arbejdshæfte til forældrene, der indeholder materiale til hver af de 10 sessioner samt hjemmeopgaver.

Der er desuden en terapeutmanual, der i detaljer beskriver, hvordan hver enkelt session udøves. Brug af manualen forudsætter, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsteori og træning i de terapeutiske teknikker, der kræves for at kunne arbejde med børn, unge og familier.