3D Resin Print - Materialeforbrug

3D Resin Print - Mateiale forbrug. Betaling pr. vægt-enhed:

1 milli-liter = 1,25 kr.

Ved køb af decimale mængder, rundes der op/ned efter gængse principper.

 

1,25 kr.