3D Print - Filament forbrug

3D Print - Filament forbrug. Betaling pr. gram.

Yderligere information om produktet:

Filament-forbrug ved 3D Print betales pr. gram. 

Der er en bagatelgrænse på 5 gram. Det vil sige at prints der vejer under 5 gram, betaler man ikke for.

3D printerne viser hvor meget filament-materiale man har brugt.

0,25 kr.

Evt. kontakt vedr. køb: rasl@cc.au.dk