@Risk

For at købe denne vare skal du indtaste dit studienummer/AU-id på kassesiden.

@RISK er et Microsoft Excel tilføjelsesprogram, der giver dig mulighed for at udfører risikoanalyse ved hjælp af Monte Carlo simulation.

250,00 kr

@Risk udfører risikoanalyse ved hjælp af Monte Carlo simulation til at fremvise mulige udfald i dit regneark. Derudover kan programmet bruges til at beregne, hvor sandsynligt det er, at udfaldene forekommer. Den beregner matematisk og objektivt, samt sporer forskellige mulige fremtidsscenarier. Desuden beregner den sandsynlighederne og risici forbundet hertil. Det betyder, at du har det bedst mulige beslutningsgrundlag til at træffe beslutninger omkring, hvilke risici der skal tages og hvilke der skal undgås.

Licensen købes for et år af gangen og udløber d. 30/06-2022

Du vil modtage din licens senest en hverdag efter dit køb. Vær opmærksom på at licensen som standard sendes til din studiemail (post.au.dk).