Depositum - udlån af lokale til reception på Institut for Kemi

For at købe denne vare skal du indtaste dit studienummer/AU-id på kassesiden.

Udlån af lokaler til reception på Institut for Kemi mod depositum varetages af Informationskontoret på Kemi.

Lokale bookes på Informationskontoret (1510-211) inden indbetaling.

1.500,00 kr.

Lokaler skal efterlades klar til brug for undervisning: dvs. borde og stole opstillet korrekt, grundigt aftørrede, affald i sække under trappen ved 1513 (hvis ikke det kan bortskaffes med det samme)

Låner er selv ansvarlig for oprydning, slukning af lys, lukning af vinduer/døre.
Låner er desuden ansvarlig for egen og gæsters færden.
Mangelfuld oprydning/andre mangler vil evt. blive udbedret for låners regning. Dette vil altid være et skøn, der foretages af husets personale

Bemærk at alle vinduer skal holdes lukket af hensyn til alarm efter kl 16. Der må heller ikke sættes kiler i klemme ved døre med alarm på.