Mod robuste økosystemer - anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet

Denne rapport er den anden rapport fra Biodiversitetsrådet.

Biodiversitetsrådets årsrapport for 2023 fokuserer på behovet for en dansk biodiversitetslov, der kan fastsætte mål og rammer for den nationale biodiversitetsindsats. Derved følger Biodiversitetsrådet op på et af de væsentligste budskaber fra årsrapporten fra 2022, der netop adresserede, at en dansk biodiversitetslov bør medvirke til at sikre, ’at de nødvendige indsatser igangsættes, moniteres og evalueres, så tabet af biodiversitet er vendt til fremgang inden 2030 med det langsigtede mål, at naturlige økosystemer genoprettes, så de lever op til deres fulde biodiversitetspotentiale inden 2050.’

Vedtagelse af en national lov om biodiversitet er en politisk beslutning, og det samme gælder form og indhold af en sådan lov, herunder også fastsættelsen af eventuelle mål og delmål. Denne rapport indeholder anbefalinger og forslag, som kan indgå som en del af det vidensgrundlag, der er nødvendigt for at kunne vedtage en national lov om biodiversitet. Rapporten består af fire kapitler, der på hver sin måde kvalificerer budskabet om, at Danmark skal have en biodiversitetslov.

Kapitel 1 indeholder en juridisk gennemgang af baggrunden for en kommende dansk biodiversitetslov, samt en analyse af mulige modeller og elementer, der kan indgå i en sådan lov. Et væsentligt element i den anbefalede model for en mål- og rammesættende biodiversitetslov, rettet mod de øverste beslutningstagere, er retligt bindende mål og delmål, der er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, som de fremgår af EU’s ’Biodiversitetsstrategi for 2030’ og Biodiversitetskonventionens ’Globale rammeaftale for biodiversitet’.

Kapitel 2 indleder med at beskrive de vigtigste grundbetingelser og principper for biodiversitet, internationale mål og forpligtelser på natur- og biodiversitetsområdet og følges op af Biodiversitetsrådets forslag til typer af nationale mål og delmål, samt forslag til konkrete formuleringer af disse. Anden del af kapitel 2 indeholder en status for det foreslåede delmål for beskyttede og strengt beskyttede områder i Danmark.

Kapitel 3 handler om virkemidler og indsatser, herunder Biodiversitetsrådets anbefalinger til et fremtidigt dynamisk virkemiddelkatalog, som kan bidrage til at kvalificere prioriteringen af virkemidler i den nationale biodiversitetsindsats. Kapitlet indeholder en indledende biodiversitetsfaglig kvalificering af et udvalg af virkemidler, der vil kunne indgå i et fremtidigt virkemiddelkatalog. Der er udvalgt otte eksempler på virkemidler, der kan indgå i et fremtidigt virkemiddelkatalog. Valget udgør ikke en anbefaling eller rangordning af hvilke virkemidler, der er de væsentligste i forhold den nationale biodiversitetsindsats.

Kapitel 4 indeholder forslag til et sæt retningsgivende principper, som kan bidrage til at balancere forskellige hensyn, når der skal træffes valg om hvilke indsatser, der skal igangsættes i forhold til de overordnende mål og delmål i en biodiversitetslov.

187,50 kr.
In stock
Yderligere information
Forfatter Biodiversitetsrådet