Nøgledepositum Universitetsbyen 81, bygninger 1870-1875

For at købe denne vare skal du indtaste dit studienummer/AU-id på kassesiden.

Nøgler til Kompleks 1870-1875 hentes hos Dorte Abildskov bygn. 1872 lokale 538.

For at få udleveret nøgle(r) skal du medbringe følgende papirer:
i) kvittering for betaling af depositum
ii) underskrevet tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø
iii) udfyldt skema til registrering af studerende, medarbejdere / ph.d.-studerende eller gæster

Ved afrejse fra instituttet afleveres nøgle(r) til Dorte Abildskov. Herefter vil hun sørge for, at depositum bliver tilbageført din konto.

200,00 kr.
In stock
Lokaler og faciliteter