TKM garderobeskabe på Institut for Kemi - Første gang, du skal have en nøgle, skal du BÅDE betale startdepositum og periode-årsleje.

For at købe denne vare skal du indtaste dit studienummer/AU-id på kassesiden.

Udlejning af garderobeskabsnøgler på Institut for Kemi varetages af TKM på instituttets vegne.
Kontakt TKM på mail tkm.st.udd@au.dk for at aftale udlevering af nøglen - husk at du skal fremvise betalingsbekræftelsen.

Igangværende periode er fra semesterstart 2020 med slutdato 31. maj 2021

300,00 kr

Associerede produkter

1 x TKM garderobeskabe første årsleje
100,00 kr
1 x TKM garderobeskabe depositum
200,00 kr

Hvis du ikke skal bruge nøglen længere end i ovennævnte periode, skal den afleveres til TKM senest på ovennævnte slutdato.
Aflevering efter slutdatoen vil kunne medføre inddragelse af depositum til erstatningsnøgle - også selv om nøglen bliver indleveret senere.

Ansvaret for rettidig returnering af nøgle påhviler alene nøglens lejer.